amonijačni


amonijačni
adj chem -amonijakov
* * *
• ammoniac

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.